Vad är relining och när behöver du det?

08 maj 2024 Veronica Urena

editorial

När det gäller att underhålla och reparera äldre vatten- och avloppssystem finns det få metoder som är lika kostnadseffektiva och hållbara som relining. I denna artikel kommer vi att utforska hur relining fungerar, dess fördelar, när det är dags att överväga denna metod och hur Österåkers Pol & Sug kan hjälpa dig att förnya dina rör med minsta möjliga ingrepp.

Vad är relining?

Relining är en reparationsmetod som används för att förnya insidan av befintliga ledningsnät utan att behöva gräva upp och byta ut hela rörsträckor. Detta görs genom att infoga en ny rörbeläggning, som kan vara tillverkad av olika material som kureras och härdat till en fast form, inside the existing pipes. Denna ”rör-i-rör”-teknik är särskilt användbar för avloppsrör, men kan även användas för att reparera vattenledningar.

Processen inleds med en grundlig rengöring av de befintliga rören för att säkerställa att den nya beläggningen kan fästa ordentligt. Därefter införs beläggningen, som kan vara en filtliner impregnerad med en härdande harts, och placeras inne i röret. När materialet är på plats används ånga, vatten, eller ultraviolett ljus för att härda och fastna vid rörets ursprungliga väggar, skapande en slät och hållbar ny insida.

relining

Fördelar med relining

Relining har många fördelar, speciellt jämfört med traditionella metoder som kräver omfattande grävarbeten. För det första är relining en mindre invasiv metod vilket innebär mindre störningar för fastighetsägare och minimal påverkan på miljön. Områden som trädgårdar, trottoarer och vägar kan lämnas orörda, vilket sparar både tid och pengar.

En annan stor fördel är att relining ofta kan genomföras snabbare än ett komplett rörbyte. Detta minimerar driftavbrott och kan vara en kritisk faktor för kommersiella fastigheter där varje timme utan vatten eller avlopp innebär en störning i verksamheten.

Relining är också en kostnadseffektiv lösning. Eftersom det krävs mindre arbetskraft och färre grävmaskiner är kostnaderna ofta lägre än traditionellt rörbyte. Dessutom, eftersom beläggningen är korrosionsbeständig och har en slät yta som minskar risken för blockeringar, kan det leda till minskade underhållskostnader över tid.

När behöver du relining?

Det finns flera tecken som tyder på att det är dags att överväga relining av dina rör. Om du upplever återkommande stopp i avloppet, märker dåligt avloppsvattenflöde, har återkommande läckor eller hör konstiga ljud från rören, kan det vara tecken på att rören är skadade eller slitna. Dålig lukt från avloppen kan också vara en indikation på att något inte står rätt till.

I vissa fall kan en kameraundersökning av rörsystemet avslöja problem som sprickbildning, rörkollaps eller inträngning av rötter. Dessa problem går ofta att lösa effektivt med relining.

Fler nyheter