Relining i Stockholm: En modern lösning för gamla rör

06 juni 2024 Veronica Urena

editorial

Stockholm, staden som bär på en blandning av gammal charm och modern effektivitet, står inför ett minst lika blandat utbud av utmaningar när det gäller underhåll av sitt äldre fastighetsbestånd. I takt med att rörledningssystem i äldre fastigheter börjar nå sin livslängds slut, dyker det upp kostsamma och tidskrävande renoveringsbehov. Här framträder relining som en innovativ och kostnadseffektiv metod för att rusta upp rörsystem utan att behöva riva väggar och golv. I denna artikel utforskar vi hur relining-tekniken fungerar, dess fördelar och hur processen går till i Stockholm.

Vad är relining och hur fungerar det?

Relining är en reparationsmetod för rörsystem där nya rör skapas inuti de befintliga genom att en speciell hartsimpregnerad liner införes och härdas. Denna process kallades ursprungligen för ’rör i rör’-teknik och tillhandahåller en lösning på problem med läckor, korrosion och slitna ledningar utan större renoveringar.

Tekniken går ut på att först undersöka rörens skick med kamera. Rören rengörs sedan invändigt för att avlägsna smuts, avlagringar och eventuell korrosion. Därefter förs en flexibel liner inuti det befintliga röret, som är belagd med en härdplast. Linern formas sedan efter rörets inre konturer och härdas med hjälp av UV-ljus, vatten eller ånga, beroende på vilken metod som används. När plasten har härdat bildar den ett nytt, tätt och hållbart rör inuti det gamla.

relining stockholm

Fördelarna med relining i Stockholm

Stora fördelar med relining är främst tidseffektiviteten och kostnadsbesparingen, eftersom metoden gör det möjligt att undvika omfattande renoveringsarbeten som tas med traditionella rörbyten. Minskade störningar för de boende är en annan betydelsefull fördel, då invasiviteten av arbete inom fastigheten reduceras kraftigt.

Eftersom Stockholm består av många historiska byggnader är relining en välkommen teknik som kan bidra till att bevara fastigheternas originaldetaljer. Ytterligare miljöaspekten spelar en stor roll; mindre byggavfall genereras då de gamla rören kan lämnas på plats. Detta innebär både en minskning av avfall och behovet av nya material, vilket är fördelaktigt för hållbarhetsprofilen i en stad som ständigt strävar efter att minska sitt miljöavtryck.

Processen för relining i Stockholm

Steg ett för fastighetsägare i Stockholm som överväger relining är att kontakta en kvalificerad entreprenör för en bedömning av fastighetens behov. Vid en överenskommelse genomförs en noggrann inspektion och rengöring av de befintliga rören. Efter det sker själva relining-processen, där material och tekniker väljs som bäst passar de specifika förhållandena och rörtyperna i fastigheten.

Tiden för genomförandet av en relining kan variera beroende på projektets omfattning, men jämfört med en konventionell rörrenovering är tidsbesparingen avsevärd. I Stockholms innerstad, där logistiken kan vara komplex på grund av trånga gator och en tät bebodd miljö, innebär effektiviteten hos relining att arbetet kan genomföras med minimal påverkan på trafik och vardagsliv.

Läs mer om relining Stockholm!

Fler nyheter